int i=1; for(i=1;i=10;i++) { }

Saturday, September 22, 2012  
sitaray kuch aur batate hai , nateeja kuch aur hi nikalta hai....

badi hairat mein hai mera muqaddar dekhne wale....


No comments:

Post a Comment